Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

01.04.2021
Wydarzenia branżowe

Wartość rynku materiałów fasadowych w Polsce sięgnie 4 mld zł do 2026 r.

Z raportu firmy badawczej Spectis „Rynek fasad i materiałów fasadowych w Polsce 2021-2026” wynika, że pomimo widocznego spowolnienia aktywności w budownictwie kubaturowym, szczególnie niemieszkaniowym, producentom materiałów fasadowych udało się utrzymać przychody na poziomie ponad 3,6 mld zł.


Polski rynek materiałów fasadowych jest branżą mocno rozdrobnioną. Z 80 badanych w raporcie producentów, w przypadku mniej niż 20 podmiotów sprzedaż w obszarze fasad można potraktować jako znaczącą (50 mln zł lub więcej).


Całkowite przychody 80 badanych producentów materiałów fasadowych wyniosły w 2019 r. blisko 23,5 mld zł (nominalny wzrost o 4% r/r), z czego tylko 3,2 mld zł (blisko 14% przychodów ogółem) przypadło na materiały fasadowe. Oznacza to, że elewacje dość rzadko stanowią główny obszar działalności analizowanych firm, szczególnie jeśli chodzi o branżę stalową, aluminiową czy produkcję wyrobów z surowców mineralnych. Po doszacowaniu, wartość rynku materiałów fasadowych wyniosła 3,6 mld zł.

Pomimo korekty wielkości rynku wyrażonej w m² w 2020 r., wartość rynku utrzymała poziom roku wcześniejszego. W oparciu o wstępne dane, firma Spectis estymuje, że w 2020 r. rynek materiałów fasadowych utrzymał wartość z 2019 r., na poziomie nieco ponad 3,6 mld zł. W 2021 r. spodziewany jest mały spadek wartości rynku. Od 2022 r. rynek powinien powrócić do poziomu 3,6 mld zł i stopniowo będzie rósł, osiągając do 2026 r. wartość 4 mld zł.


W najbliższych latach oczekiwana jest wyższa dynamika wartości rynku niż jego wielkości. Wynika to z rosnących cen surowców i półproduktów oraz siły roboczej. Dodatkowo, rynek stopniowo rozwija się w kierunku większego udziału w sprzedaży materiałów z wyższej półki, dzięki temu zwiększa się średnia cena rynkowa.

Analizowany rynek fasad podzielić można na cztery główne obszary: fasady wentylowane, fasady ETICS (tzw. systemy ociepleń), fasady z płyt warstwowych i arkuszy blaszanych oraz fasady kurtynowe szklane.


Na rynek fasad wpływają niemal po równo - budownictwo mieszkaniowe oraz niemieszkaniowe, przy czym każdy z głównych typów budownictwa ma istotny wpływ na inny segment rynku fasad. Systemy ociepleń ETICS w zdecydowanej większości znajdują zastosowanie na budynkach mieszkaniowych, natomiast głównym odbiorcą pozostałych trzech typów fasad jest budownictwo niemieszkaniowe.


Największym obszarem tego rynku w Polsce są systemy ociepleń ETICS. Ważnym elementem wpływającym na znaczącą ilość segmentu ETICS w Polsce jest wysoki udział robót modernizacyjnych. W przypadku budynków niemieszkaniowych dużo częściej stosowane są fasady inne niż systemy ociepleń ETICS.


Ważnym elementem, który zaktywizuje branżę w najbliższych latach może być realizacja rządowego programu Czyste Powietrze. Program zakłada, że ok. 1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce to rodziny żyjące w warunkach tzw. ubóstwa energetycznego, z czego 75% mieszka w domach jednorodzinnych. Do zmodernizowania ok. 1 mln takich budynków potrzeba 50 mld zł.

Źródło: Spectis
Autor: Bartłomiej Sosna, Ekspert rynku budowlanego, Spectis
Źródło: https://www.obud.pl/art,22372,wartosc-rynku-materialow-fasadowych-w-polsce-do-2026-r--siegnie-4-mld-zl,d_sciany