Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

18.09.2019
Przegląd rynku

Rynek farb na Ukrainie ważny dla polskich przedsiębiorstw

Ukraina od lat jest istotnym partnerem polskich firm działających w branży chemii budowlanej. W minionym roku ukraińska gospodarka odnotowała najwyższy wzrost gospodarczy od siedmiu lat - PKB wzrosło tam o 3,4% w ujęciu rok do roku. Nie przełożyło się to jednak na kondycję sektora produkcji farb i lakierów.
W 2018 r., według danych Ukraińskiego Urzędu Statystycznego (State Statistics Service of Ukraine), produkcja farb i lakierów na bazie polimerów akrylowych lub winylowych rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku wodnym (w tym emalii i lakierów), wyniosła na Ukrainie 74,33 tys. ton. W porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza to spadek produkcji o 1,7%.

Z kolei produkcja farb i lakierów na bazie poliestrów zdyspergowanych / rozpuszczonych w środowisku niewodnym, gdzie waga rozpuszczalnika była większa niż 50% masy roztworu (tym emalii i lakierów), wyniosła 580 ton i zmniejszyła się o 16% względem roku wcześniejszego.
Spadek popytu był widoczny w niemal wszystkich grupach produktowych. Tylko wodno-dyspersyjny segment rynku farb i lakierów zanotował w u naszych wschodnich sąsiadów wzrost, co było w dużym stopniu związane z globalnym trendem wzrostu popularności produktów wodorozcieńczalnych.
Po pięciu miesiącach tego roku produkcja farb i lakierów na bazie polimerów była jednak już o 9,3% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 r.

Wartość finansowa produkcji sprzedanej w odniesieniu do farb za miniony rok wyniosła 5,203 mld hrywien. Po pierwszych czterech miesiącach tego roku wartość produkcji sprzedanej sięgała 1,81 mld hrywien.
W okresie od stycznia do końca kwietnia z tytułu sprzedaży eksportowej farb ukraińskie przedsiębiorstwa uzyskały 4,3% przychodów, zatem nie jest Ukraina eksporterem tego rodzaju wyrobów. Niemniej, gdy mowa o rynku wewnętrznym, to obserwuje się zwiększony popyt na farby wyższej jakości, tj. z segmentów cenowych średniego oraz premium. W ocenie producentów farb, w ostatnich latach problemem był utrudniony dostęp do surowców, a przede wszystkim rozpuszczalników.

https://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/rynek-farb-na-ukrainie-wazny-dla-polskich-przedsiebiorstw