Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

09.03.2021
Przegląd rynku

Przegląd rynku budowlanego

Podsumowanie sytuacji w styczniu 2021

W styczniu 2021 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła, podobnie jak liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Ruch budowlany - budowa mieszkań

Według wstępnych danych, w styczniu 2021 r. oddano do użytkowania 17,1 tys. mieszkań, tj. o 7,5% mniej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 23,3 tys. mieszkań, tj. o 26,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. W styczniu 2021 r. rozpoczęto budowę 17,4 tys. mieszkań, tj. o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020.

Mieszkania oddane do użytkowania

Inwestorzy indywidualni w styczniu 2021 r. oddali do użytkowania 6,7 tys. mieszkań, tj. o 2,8% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 10,1 tys. mieszkań (o 12,6% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.).
Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (134 wobec 248).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 117 mieszkania wobec 104 przed rokiem.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2020 r. wyniosła 1,6 mln m², czyli o 3,2% mniej niż w roku 2020, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 94,1 m².

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W styczniu 2021 r. rozpoczęto budowę 17,4 tys. mieszkań, tj. o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 4,7 tys. tj. o 12,6% mniej niż w styczniu 2020 r., deweloperzy – 12,4 tys. (o 23,9% więcej niż w 2020 r.), czyli łącznie 98,6% ogólnej liczby mieszkań.
Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – (116 mieszkań wobec 157) oraz w pozostałych formach budownictwa (136 wobec 285 przed rokiem).

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W styczniu 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 23,3 tys. mieszkań, tj. o 26,8 % więcej niż analogicznym okresie roku 2020.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (14,9 tys., wzrost o 30,2% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (8,3 tys., wzrost o 21,2%).
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,5% ogółu mieszkań.
W budownictwie spółdzielczym odnotowano 75 mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (4 mieszkania w roku ubiegłym), natomiast w pozostałych formach budownictwa 45 mieszkań (103 w styczniu 2020 r.).

Szacuje się, że na koniec stycznia 2021 r. w budowie pozostawało 827,7 tys. mieszkań, tj. o 0,6% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020.W styczniu 2021 roku wysokie wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia, zanotowano w województwach: mazowieckim (odpowiednio 4,2 tys., 2,7 tys., 4,2 tys. mieszkań), wielkopolskim (1,6 tys., 2,9 tys., 3.1 tys.), pomorskim (1,5 tys., 1,6 tys. i 3,6 tys.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-styczniu-2021-roku,5,111.html