Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

22.01.2021
Przegląd rynku

Przegląd rynku budowlanego

Podsumowanie sytuacji w okresie styczeń - grudzień 2020

W 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym również wzrosła, natomiast spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Ruch budowlany - budowa mieszkań

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - grudzień 2020r. oddano do użytkowania 222 tys. mieszkań, tj. o 7% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 275,9 tys. mieszkań, tj. o 2,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń - grudzień 2020 r. rozpoczęto budowę 223,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

Mieszkania oddane do użytkowania

Inwestorzy indywidualni w okresie I- XII 2020 r. oddali do użytkowania 74,1 tys. mieszkań, tj. o 7,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 143,8 tys. mieszkań (o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.).
Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (1 498 wobec 2 167).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 2 570 wobec 4 597 mieszkań, w okresie I – XII ubiegłego roku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2020 r. wyniosła 19,6 mln m², czyli o 6,9% więcej niż w roku 2019, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 88,5 m².

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W okresie I - XII 2020 r. rozpoczęto budowę 223,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 90,3 tys. zachowując poziom ubiegłoroczny, deweloperzy – 130,2 tys. (o 8,3% mniej niż w 2019r.), czyli łącznie 98,5% ogólnej liczby mieszkań.
Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – (1 638 mieszkań wobec 2 058) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 687 wobec 2 887).
Szacuje się, że na koniec grudnia 2020 r. w budowie pozostawało 827,4 tys. mieszkań,
tj. o 0,2% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019.

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W okresie I - XII 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 275,9 tys. mieszkań, tj. o 2,8 % więcej niż analogicznym okresie roku 2019.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (171,6 tys., wzrost o 2,5% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (101,6 tys., wzrost o 5,0%).
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,0% ogółu mieszkań.
Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1 171 mieszkań wobec 1 364) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 585 wobec 2 996).

W 2020 roku najwięcej mieszkań, oddanych do użytkowania, a także na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 47,0 tys., 45,5 tys. i 40,6 tys.) oraz wielkopolskim (22,4 tys., 28,9 tys. i 22,3 tys.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-grudzien-2020-roku,5,110.html