Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

10.11.2020
Przegląd rynku

Przegląd rynku budowlanego

Podsumowanie sytuacji w okresie styczeń - wrzesień 2020

W okresie styczeń – wrzesień 2020r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Ruch budowlany - budowa mieszkań

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - wrzesień 2020r. oddano do użytkowania 156,5 tys. mieszkań, tj. o 7,4% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 191,8 tys. mieszkań, tj. o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń - wrzesień 2020 r. rozpoczęto budowę 167,3 tys. mieszkań, tj. o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

Mieszkania oddane do użytkowania

Inwestorzy indywidualni w okresie I- IX 2020 r. wybudowali 52,6 tys. mieszkań, tj. o 5,6% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 101,3 tys. mieszkań (o 11,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.).
Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (995 wobec 1510 mieszkań).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 1617 mieszkań, wobec 3248 w okresie I – IX ubiegłego roku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – IX 2020r. wyniosła 13,9 mln m², czyli o 6,4% więcej vs analogiczny okres 2019 roku.
W porównaniu do okresu styczeń – wrzesień 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,9 m² – do poziomu 88,6 m².

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W okresie I - IX 2020 r. rozpoczęto budowę 167,3 tys. mieszkań, tj. o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 70,8 tys. mieszkań (o 2,4% mniej r/r), deweloperzy – 93,8 tys. (o 8,3% mniej niż w 2019r.), czyli łącznie 98,4% ogólnej liczby mieszkań.
Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 1273 mieszkania wobec 1550 oraz w pozostałych formach budownictwa – 1457 wobec 2083.

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W okresie I - IX 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 191,8 tys. mieszkań, tj. o 4,6 % mniej niż analogicznym okresie roku 2019.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (114,5 tys., spadek o 7% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (75 tys., wzrost o 0,3%).
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań.
Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1126 mieszkań wobec 1255) oraz w pozostałych formach budownictwa (1118 wobec 1913).


W okresie I - IX 2020r. najwięcej mieszkań, oddanych do użytkowania oraz których budowę rozpoczęto, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 33,3 tys. I 30,1 tys.) i wielkopolskim (16,7 tys. I 17 tys.). Również w województwie mazowieckim zanotowano największą liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (31,5 tys. mieszkań), na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (19,2tys.)

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-wrzesien-2020-roku,5,107.html