Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

24.07.2020
Przegląd rynku

Przegląd rynku budowlanego

Podsumowanie sytuacji w okresie styczeń - czerwiec 2020

W okresie styczeń – czerwiec 2020r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Ruch budowlany - budowa mieszkań

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - czerwiec 2020r. oddano do użytkowania 97 tys. mieszkań, tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 122,3 tys. mieszkań, tj. o 5,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń - czerwiec 2020 r. rozpoczęto budowę 100 tys. mieszkań, tj. o 13,4% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

Mieszkania oddane do użytkowania

Inwestorzy indywidualni w okresie I- VI 2020 r. wybudowali 32,8 tys. mieszkań, tj. o 0,9% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 62,4 tys. mieszkań (6,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.).
Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (661 wobec 954 mieszkania).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 1179 mieszkań, wobec 1655 w okresie I – VI ubiegłego roku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – VI 2020r. wyniosła 8,7 mln m², czyli o 2,1% więcej vs analogiczny okres 2019 roku.
W porównaniu do okresu styczeń – czerwiec 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,6 m² – do poziomu 89,5 m².

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W okresie I - VI 2020 r. rozpoczęto budowę 100 tys. mieszkań, tj. o 13,4% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 44,4 tys. mieszkań (o 3,7% mniej r/r), deweloperzy – 53,5 tys. (o 19,6% mniej niż w 2019r.), czyli łącznie 98% ogólnej liczby mieszkań.
Więcej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 1266 mieszkań wobec 1109, natomiast mniej w pozostałych formach budownictwa – 783 wobec 1611.

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W okresie I - VI 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 122,3 tys. mieszkań, tj. o 5,5% mniej niż analogicznym okresie roku 2019.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (74,2 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (46,9 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 5,8% i 3,2%.
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99% ogółu mieszkań.
Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (493 mieszkań wobec 867) oraz w pozostałych formach budownictwa (727 wobec 1460).


W pierwszym półroczu 2020r. najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz oddano do użytkowania w województwie mazowieckim (odpowiednio 18,1 tys. I 18,3 tys.) i wielkopolskim (10,6 tys. I 10 tys.)
W odniesieniu do mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, najwyższe wartości odnotowano w mazowieckim (20,7 tys.) oraz dolnośląskim (13 tys.).

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-czerwiec-2020-roku,5,104.html