Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

05.06.2020
Przegląd rynku

Przegląd rynku budowlanego

Podsumowanie sytuacji w okresie styczeń - kwiecień 2020

W okresie styczeń – kwiecień 2020r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Ruch budowlany - budowa mieszkań

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - kwiecień 2020r. oddano do użytkowania 63,2 tys. mieszkań, tj. o 2,8% mniej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 75,9 tys. mieszkań, tj. o 5,2% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń - kwiecień 2020 r. rozpoczęto budowę 66,2 tys. mieszkań, tj. o 12,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

Mieszkania oddane do użytkowania

Inwestorzy indywidualni w okresie I- IV 2020 r. wybudowali 21,8 tys. mieszkań, tj. o 5,2% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 40,4 tys. mieszkań (0,3% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.).
Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (454 wobec 703 mieszkań).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 563 mieszkania, wobec 861 w okresie I – IV ubiegłego roku. 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – IV 2020r. wyniosła 5,7 mln m², czyli o 2,7% mniej vs analogiczny okres 2019 roku.
W porównaniu do okresu styczeń - kwiecień 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 0,1 m² – do poziomu 89,9 m².

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W okresie I - IV 2020 r. rozpoczęto budowę 66,2 tys. mieszkań, tj. o 12,7% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 26,7 tys. mieszkań (o 8,9% mniej r/r), deweloperzy – 38 tys. (o 15,2% mniej niż w 2019r.), czyli łącznie 97,8% ogólnej liczby mieszkań.
Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 790 mieszkań wobec 835 – a także w pozostałych formach budownictwa – 674 wobec 833.

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W okresie I - IV 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 75,9 tys. mieszkań, tj. o 5,2% mniej niż analogicznym okresie roku 2019.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (46,5 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (28,8 tys.), którzy względem ubiegłego roku odnotowali spadek tj. odpowiednio o 3,2% i 5,7%.
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,3% ogółu mieszkań.
Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (358 mieszkań wobec 520) oraz w pozostałych formach budownictwa (189 wobec 918).
Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz tych, których budowę rozpoczęto, a także oddano do użytkowania, w okresie I – IV 2020 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 13,1 tys., 13 tys. I 12 tys.) i wielkopolskim (8,2 tys., 7,4 tys. I 7 tys).

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-kwiecien-2020-roku,5,102.html