Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

05.05.2020
Przegląd rynku

Przegląd rynku budowlanego

Podsumowanie sytuacji w okresie styczeń - marzec 2020

W okresie styczeń – marzec 2020r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, natomiast spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Ruch budowlany - budowa mieszkań

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - marzec 2020r. oddano do użytkowania 49,5 tys. mieszkań, tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 59,1 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń - marzec 2020 r. rozpoczęto budowę 52,5 tys. mieszkań, tj. o 2,5% mniej niż w analogicznym miesiącu roku 2019.

Mieszkania oddane do użytkowania

Inwestorzy indywidualni w okresie I- III 2020 r. wybudowali 18,2 tys. mieszkań, tj. o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 30,4 tys. mieszkań (5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.).
Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (404 wobec 667 mieszkań).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 483 mieszkania, wobec 731 w okresie I – III ubiegłego roku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – III 2020r. wyniosła 4,5 mln m², czyli o 5,8% więcej vs analogiczny okres 2019 roku.
W porównaniu do okresu styczeń - marzec 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 1,2 m² – do poziomu 91,6 m².

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W okresie I - III 2020 r. rozpoczęto budowę 52,5 tys. mieszkań, tj. o 2,5% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 19,6 tys. mieszkań (o 2,6% więcej r/r), deweloperzy – 31,8 tys. (o 4,6% mniej niż w 2019r.), czyli łącznie 98% ogólnej liczby mieszkań.
Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 528 mieszkań wobec 675 – a także w pozostałych formach budownictwa – 543 wobec 698.

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W okresie I - III 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 37,3 tys. mieszkań, tj. o 0,5% mniej niż analogicznym okresie roku 2019.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (23,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (13,8 tys.), tj. odpowiednio o 2,5% mniej i 9,8% więcej niż w okresie I - III 2019r.
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,6% ogółu mieszkań.
Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (27 mieszkań wobec 326) oraz w pozostałych formach budownictwa (117 wobec 643).
Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie I – III 2020 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 7,2 tys. i 7,5 tys.) i wielkopolskim (4,1 tys. i 4,4 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (6,1 tys. mieszkań) i małopolskie (4,5 tys.).

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-marzec-2020-roku,5,101.html