Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

04.03.2020
Przegląd rynku

Przegląd rynku budowlanego

Podsumowanie sytuacji w okresie styczniu 2020

W styczniu 2020r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Ruch budowlany - budowa mieszkań

Według wstępnych danych, w okresie styczeń 2020r. oddano do użytkowania 17,4 tys. mieszkań, tj. o 0,5% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 18,4 tys. mieszkań, tj. o 11% mniej niż w analogicznym miesiącu 2020r. w styczniu 2020 r. rozpoczęto budowę 15,9 tys. Mieszkań, tj. o 18,2% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2019.

Mieszkania oddane do użytkowania

Inwestorzy indywidualni w styczniu 2020 r. wybudowali 6,4 tys. mieszkań, tj. o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 10,6 tys. Mieszkań (0,8 % mniej niż w analogicznym miesiącu 2019r).
Więcej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (248 wobec 81 mieszkań).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 105 mieszkań, wobec 263 w styczniu ubiegłego roku.
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w styczniu 2020r. wyniosła 1,6 mln m², czyli o 3,3% więcej vs analogiczny okres 2019 roku.
W porównaniu do stycznia 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 2,6 m² – do poziomu 92,9 m².

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w okresie 12 miesięcy 2019r. wzrosła do 237,3 tys. zł, tj. o 6,9% niż w analogicznym okresie roku 2018, przy czym inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 90,3 tys. mieszkań, deweloperzy – 142 tys., czyli łącznie 97,9% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 7,9% i 5,9% w odniesieniu do 2018r.
Natomiast mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 2058 mieszkań wobec 2312 – a więcej w pozostałych formach budownictwa – 2887 wobec 2664.

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W styczniu 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 18,4 tys. mieszkań, tj. o 11% mniej niż analogicznym miesiącu roku 2019.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (11,5 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (6,8 tys.), tj. odpowiednio o 17,8% mniej i 13% więcej niż w styczniu 2019r.
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,4% ogółu mieszkań.
Mniej niż w styczniu 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (4 mieszkania wobec 40) oraz w pozostałych formach budownictwa (103 wobec 628).
Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w styczniu 2020 r. odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 4,0 tys. i 3,3 tys.) i wielkopolskim (2,0 tys. i 2,2 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo małopolskie (2,8 tys. mieszkań) i mazowieckie (2,7 tys.).

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-styczniu-2020-roku,5,99.html