Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

30.01.2020
Przegląd rynku

Przegląd rynku budowlanego

Podsumowanie sytuacji w okresie styczeń-grudzień 2019

W okresie styczeń-grudzień 2019r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Ruch budowlany - budowa mieszkań

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 2019r. oddano do użytkowania 207,2 tys. mieszkań, tj. o 12% więcej niż w 2018r. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 268,5 tys. mieszkań, tj. o 4,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018r. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła w okresie 12 miesięcy 2019r. do 237,3 tys., tj. o 6,9%.

Mieszkania oddane do użytkowania

Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń-grudzień 2019r. wybudowali 69,6 tys. mieszkań, tj. o 5,1% więcej niż w analogicznym okresie 2018r.
Deweloperzy w okresie styczeń-grudzień 2019r. oddali do użytkowania 130,9 tys. mieszkań, tj. 16,6% więcej niż w 2018r.
Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (2115 wobec 3024 mieszkań).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 4575 mieszkań, tj. o 30,6% więcej niż w 2018r.
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I-XII 2019 wyniosła 18,4 mln m², czyli o 10,1% więcej vs analogiczny okres 2018 roku.
W porównaniu do okresu I – XII 2018, przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 1,5 m² – do poziomu 88,8 m².

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w okresie 12 miesięcy 2019r. wzrosła do 237,3 tys. zł, tj. o 6,9% niż w analogicznym okresie roku 2018, przy czym inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 90,3 tys. mieszkań, deweloperzy – 142 tys., czyli łącznie 97,9% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 7,9% i 5,9% w odniesieniu do 2018r.
Natomiast mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 2058 mieszkań wobec 2312 – a więcej w pozostałych formach budownictwa – 2887 wobec 2664.

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

W okresie 12 miesięcy 2019r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 268,5 tys. mieszkań, tj. o 4,4% więcej niż analogicznym okresie roku 2018.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (167,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (96,8 tys.), tj. odpowiednio o 4,6% i 5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018r. Łącznie w ramach tej formy budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,4% ogółu mieszkań.
Mniej niż w okresie 12 miesięcy roku 2018 odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1364 mieszkań wobec 1732) oraz w pozostałych formach budownictwa (2996 mieszkań wobec 3932).

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-grudzien-2019-roku,5,98.html