Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

13.12.2021
Przegląd rynku

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE STYCZEŃ – PAŹDZIERNIK 2021

W okresie styczeń – październik 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

RUCH BUDOWLANY - BUDOWA MIESZKAŃ

Według wstępnych danych, w okresie styczeń – październik 2021 r. oddano do użytkowania 184,4 tys. mieszkań, tj. o 4% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 283,4 tys. mieszkań, tj. o 29,2% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. W okresie styczeń – październik 2021 r. rozpoczęto budowę 239 tys. mieszkań, tj. o 27,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń – październik 2021 r. oddali do użytkowania 71,2 tys. mieszkań, tj. o 19,3% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Deweloperzy przekazali do użytkowania 109,4 tys. mieszkań (o 4,4% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.).

Pozostali inwestorzy (budownictwo spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 3 828 mieszkań wobec 3 134 przed rokiem.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I – X 2021 r. wyniosła 17,2 mln m², czyli o 9,6% więcej niż w roku 2020, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 93,5 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie styczeń – październik 2021 r. rozpoczęto budowę 239 tys. mieszkań, tj. o 27,8% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 93,9 tys. tj. o 19,4% więcej niż w okresie 10 miesięcy 2020 r., deweloperzy – 140,9 tys. (o 33,8% więcej niż w 2020 r.), czyli łącznie 98,3% ogólnej liczby mieszkań.

W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 4153 mieszkań (2950 w roku ubiegłym).

MIESZKANIA, NA BUDOWĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie styczeń – październik 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 283,4 tys. mieszkań, tj. o 29,2% więcej niż analogicznym okresie roku 2020.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (174,4 tys., wzrost o 31,5% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (105,7 tys., wzrost o 25,6%).
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,9% ogółu mieszkań.
W pozostałych formach budownictwa zanotowano 3247 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2544 mieszkania w roku ubiegłym).
W okresie styczeń – październik 2021 r. najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, zanotowano w następujących województwach:

  • mazowieckim (odpowiednio 33,6 tys., 44,3 tys. i 51,5 tys. mieszkań),
  • wielkopolskim (odpowiednio 22,2 tys., 25,9 tys. i 29,7 tys.),
  • dolnośląskim (odpowiednio 20,5 tys., 20,6 tys. i 24,2 tys.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-pazdziernik-2021-roku,5,120.html