Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

21.07.2021
Przegląd rynku

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE STYCZEŃ – MAJ 2021

W okresie styczeń - maj 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

 

RUCH BUDOWLANY - BUDOWA MIESZKAŃ

 

Według wstępnych danych, w okresie styczeń - maj 2021 r. oddano do użytkowania 87,1 tys. mieszkań, tj. o 8,9% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 141,4 tys. mieszkań, tj. o 48,2% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. W okresie styczeń - maj 2021 r. rozpoczęto budowę 118,8 tys. mieszkań, tj. o 46,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

 

Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń - maj 2021 r. oddali do użytkowania 35,5 tys. mieszkań, tj. o 32,6% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Deweloperzy przekazali do użytkowania 49,8 tys. mieszkań (o 4% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.).

Pozostali inwestorzy (budownictwo spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 1 830 mieszkań wobec 1359 przed rokiem.

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I – V 2021 r. wyniosła 8,3 mln m², czyli o 17,2% więcej niż w roku 2020, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 95,6 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO


W okresie styczeń - maj 2021 r. rozpoczęto budowę 118,8 tys. mieszkań, tj. o 46,3% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 43,9 tys. tj. o 24% więcej niż w okresie 5 miesięcy 2020 r., deweloperzy – 72,8 tys. (o 64,6% więcej niż w 2020 r.), czyli łącznie 98,2% ogólnej liczby mieszkań.

W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2109 mieszkań (1566 w roku ubiegłym).

MIESZKANIA, NA BUDOWĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM


W okresie styczeń - maj 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 141,4 tys. mieszkań, tj. o 48,2% więcej niż analogicznym okresie roku 2020.

Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (91 tys., wzrost o 58,3% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (48,7 tys., wzrost o 31,2%).

Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań.

W pozostałych formach budownictwa zanotowano 1754 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (863 mieszkania w roku ubiegłym).

W okresie styczeń - maj 2021 r. wysokie wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, zanotowano w następujących województwach:

  • mazowieckim (odpowiednio 15,8 tys., 19,2 tys. i 24,3 mieszkań),

  • wielkopolskim (9,7 tys., 14,4 tys. i 14,7 tys.),

  • dolnośląskim (9,6 tys., 10,7 tys. i 11,7 tys.).

  • małopolskim (8 tys., 10,7 tys. i 12,5 tys.)

  • pomorskim (7 tys., 10,6 tys. i 14 tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-maj-2021-roku,5,115.html