Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

25.05.2021
Przegląd rynku

Podsumowanie okresu styczeń - marzec 2021

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE STYCZEŃ - MARZEC 2021

W okresie styczeń - marzec 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

RUCH BUDOWLANY - BUDOWA MIESZKAŃ
wstępnych danych, w okresie styczeń - marzec 2021 r. oddano do użytkowania 53,3 tys. mieszkań, tj. o 7,4% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 84,3 tys. mieszkań, tj. o 42% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. W okresie styczeń - marzec 2021 r. rozpoczęto budowę 63,7 tys. mieszkań, tj. o 21,2% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020.


MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń - marzec 2021 r. oddali do użytkowania 21,7 tys. mieszkań, tj. o 21,1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 30,4 tys. mieszkań (o 1,2% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.).
Pozostali inwestorzy (budownictwo spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 1 164 mieszkań wobec 907 przed rokiem.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I – III 2021 r. wyniosła 5,1 mln m², czyli o 13% więcej niż w roku 2020, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 95,5 m².

 

 

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie styczeń - marzec 2021 r. rozpoczęto budowę 63,7 tys. mieszkań, tj. o 21,2% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 22,1 tys. tj. o 12,8% więcej niż w okresie 3 miesięcy 2020 r., deweloperzy – 40,1 tys. (o 26% więcej niż w 2020 r.), czyli łącznie 97,8% ogólnej liczby mieszkań.
W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1 417 mieszkań (1071 w roku ubiegłym).

 


MIESZKANIA, NA BUDOWĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie styczeń - marzec 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 84,3 tys. mieszkań, tj. o 42% więcej niż analogicznym okresie roku 2020.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (56,3 tys., wzrost o 51,5% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (27,2 tys., wzrost o 24,3%).
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,1% ogółu mieszkań.
W pozostałych formach budownictwa zanotowano 774 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (328 mieszkania w roku ubiegłym).

 


W okresie styczeń - marzec 2021 r. wysokie wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, zanotowano w następujących województwach:
⦁ mazowieckim (odpowiednio 10,6 tys., 9,2 tys. i 13,2 mieszkań),
⦁ wielkopolskim (5,7 tys., 8,4 tys. i 9,3 tys.),
⦁ dolnośląskim (5,3 tys., 5,5 tys. i 7,2 tys.).
⦁ małopolskim (4,7 tys., 5,6 tys. i 6,7 tys.)
⦁ pomorskim (4,6 tys., 6,2 tys. i 9,1 tys.)

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-marzec-2021-roku,5,113.html