Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

21.07.2021
Przegląd rynku

LAKIERY DO DREWNA – RAPORT NA TEMAT RYNKU

Rynek powłok do drewna rozwija się w kilku kierunkach. W zależności od tego, jakie miejsce zajmuje firma w łańcuchu dostaw, spojrzenie na ten rynek może być bardzo różne.

Zdjęcie autorstwa FWStudio z Pexels

W 2019 roku Firma Chemark szacowała, że światowy rynek powłok do drewna wyniesie łącznie 8,4 miliarda euro, a oczekiwana globalna stopa wzrostu (przed Covid-19) wyniesie średnio 3,4% w ciągu najbliższych pięciu lat. Sytuacja rynkowa w 2020 roku wraz ze skutkami pandemii wyraźnie osłabiła oczekiwania wzrostu wielu rynków, w tym powłok do drewna, przynajmniej w krótkim i średnim okresie.

 

W Europie nastąpiło pewne nasycenie rynku. Próba przewidzenia, kiedy warunki rynkowe powrócą do normy, jest nierealna, ale promyk nadziei pojawia się w segmencie renowacji i remontów, których liczba w wyniku pandemii nadal rośnie.

 

Chemark dzieli światowy rynek lakierów do drewna na dwa główne segmenty: lakiery do drewna oraz do materiałów płaskich / MDF. Dla samego regionu EMEA zakłada się, że 61% stanowią lakiery do materiałów płaskich / MDF, a 39% lakiery do drewna.

Te dwa główne segmenty rynku są dalej podzielone na pięć podsegmentów w segmencie powłok do materiałów płaskich / MDF (okładziny zewnętrzne, okładziny wewnętrzne i drzwi, konstrukcja mebli i szaf, podłogi i inne) oraz w segmencie powłok do drewna na cztery pod- segmenty (meble, zabudowy szaf, podłogi i inne) ). Z 40% udziałem w całym rynku, podłogi są największym pojedynczym segmentem powłok do materiałów płaskich / MDF. Szacuje się, że meble stanowią 57% powłok do drewna, co czyni je zdecydowanie największym podsegmentem.

 

„Europejski” rynek powłok do drewna obejmuje różne regiony geograficzne, z których wszystkie charakteryzują się pewną specjalizacją. Oprócz głównych krajów Europy Zachodniej ważnymi graczami na tym rynku są Turcja i kraje Europy Wschodniej, a także kraje bałtyckie, Rosja i WNP, a także wiele krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.

 

Inicjatywy środowiskowe związane z REACH nadal wpływają na rodzaje produktów stosowanych w powłokach do drewna. Wprowadzenie lokalnych wersji rozporządzenia REACH UE, nowych tureckich przepisów KKDIK oraz propozycji odpowiednika w Wielkiej Brytanii sprawi, że branża lakierów do drewna stanie się jeszcze bardziej złożona. Preparaty na bazie wody nadal zdobywają udział w rynku w porównaniu do preparatów na bazie rozpuszczalników i wyprzedziły je w podsegmencie powłok ciekłych.

 

Na rynku nadal dobrze reprezentowane są farby rozpuszczalnikowe z technologiami takimi jak farby katalizowane kwasem, dwuskładnikowe żywice poliuretanowe i modyfikowane uretanem żywice alkidowe. Rozpuszczalnikowe dwuskładnikowe poliuretany są nadal stosowane w Niemczech (głównie do produkcji szafek kuchennych), a niektórzy producenci mebli nadal stosują lakiery nitrocelulozowe. Mniejsi producenci mebli w Europie Środkowo-Wschodniej wolą nadal stosować żywice alkidowe i nitrocelulozę. Ponieważ używają tylko niewielkich ilości, są zwolnione z przepisów UE VOC. Porównując ogólny udział w rynku systemów 2K i 1K dla powłok do drewna, systemy 1K są o około 85% wyższe niż preparaty 2K z 15%.

 

Wykończenia do drewna katalizowane kwasem są stosowane w istniejących zautomatyzowanych liniach montażowych do obróbki powierzchni mebli do samodzielnego montażu i szafek kuchennych, szczególnie w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Strefy suszenia, aplikacji i mieszania tych zautomatyzowanych linii produkcyjnych są wyposażone w dopalacze w celu zmniejszenia emisji LZO, dlatego nie ma zachęty do przechodzenia na technologie o niższej emisji LZO, o ile system działa ekonomicznie. Stosowanie dopalaczy stopniowo spada w całej Europie; można jednak założyć, że pozostaną one powszechną technologią na tym rynku przez co najmniej 5 lat. Podczas opracowywania nowych linii produkcyjnych nacisk kładziony jest na powłoki wodorozcieńczalne i utwardzane promieniami UV.

Cały raport rynkowy dotyczący lakierów do drewna można znaleźć w kwietniowym wydaniu FARBE UND LACK.

Autor: Gary Shawhan i Keith Jacques, The Chemark Consulting Group

Źródło:

https://www.farbeundlack.de/artikel/2021/07/holzlacke-chancen-im-blick