Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

02.04.2020
Przegląd rynku

Coraz większe kompetencje badawczo-rozwojowe przemysłu farbiarskiego

Rozwiązania nowej generacji wynikające z coraz większych kompetencji badawczo-rozwojowych firm stają się istotnym atrybutem polskiego przemysłu farbiarskiego.


Photo by www.pexels.com

Według danych GUS, w miesiącach I – VIII 2019 roku, produkcja budowlano-montażowa wzrosła w Polsce o 6,2% względem analogicznego okresu roku wcześniejszego. Z kolei produkcja farb i lakierów była od stycznia do sierpnia br., w ujęciu tonażowym, o 4,5% wyższa niż w porównywalnym przedziale czasu roku 2018. Największy wzrost zanotowały farby i pokosty na bazie poliestrów (+30%) oraz farby i lakiery na bazie polimerów akrylowych lub winylowych (+28%) (takie są kategorie wyszczególniane przez GUS).

Podobnie jak w minionych kwartałach widoczny jest obecnie zwiększony popyt na lepsze jakościowo i co za tym idzie droższe farby, co jest konsekwencją rosnącej siły nabywczej klientów. Źródłem finansowania remontów, skutkujących zakupem farb, są szybko rosnące wynagrodzenia w gospodarce, a także program 500+. Z danych przedstawianych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wynika, że 18% gospodarstw domowych planuje przeznaczyć środki otrzymane z programu 500+ na remont (deklarowany jako jeden z dwóch głównych sposobów wydatkowania dodatkowych środków). Średni koszt przeprowadzonego remontu wynosi 6 tys. zł.

Dobra koniunktura odnosi się do wszystkich typów farb. Aż 80% wszystkich sprzedawanych na polskim rynku produktów farbiarskich jest przeznaczanych na remont domu czy mieszkania. Pozostałe 20% produktów wykorzystuje się przy wykańczaniu nowo powstających obiektów. Obserwowany jest ponadto trend skracania się cyklu remontowego. W tej chwili blisko 60% Polaków deklaruje, że używa farb częściej niż co pięć lat. Natomiast 31% zapowiada wykonywanie remontu częściej niż co dwa i pół roku.

Łączna wartość farb dekoracyjnych sprzedawanych w naszym kraju szacowana jest na ok. 2 mld zł rocznie, przy czym średnie roczne zużycie farby w litrach na mieszkańca jest wciąż o 32% niższe niż w Europie Zachodniej. Taka różnica sugeruje znaczący potencjał dla dalszego wzrostu rynku w Polsce w długim terminie. Jednocześnie też produkcja farb dekoracyjnych cechuje się wysoką koncentracją. Oto bowiem cztery największe przedsiębiorstwa generują ok. 75% przychodów. Następnych 10 największych producentów posiada łącznie 15% udziałów rynkowych, a 50 kolejnych tylko 10% udziałów w przychodach branży.

Polscy konsumenci są coraz częściej przekonani, że zakup farb i lakierów z wyższej półki jest w dłuższym okresie rozwiązaniem bardziej efektywnym ze względu na ich większą wydajność i trwałość. Jednocześnie coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na estetykę czy trwałość farb i lakierów, ale też na to, czy nie zawierają one szkodliwych dla zdrowia substancji, czy są ekologiczne i jakie działania podejmuje producent, aby ograniczyć wpływ swoich produktów na środowisko.

Wszystkie te aspekty muszą rzecz jasna znajdować swoje odbicie w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych zarówno przez producentów gotowych farb, jak i dostawców półproduktów stosowanych w finalnej produkcji farb i lakierów.

W wielu firmach trwała w ostatnich latach rozbudowa niezbędnej bazy aparaturowej, umożliwiającej nadzór nad procesami technologicznymi oraz określenie wpływu rozmaitych związków na najważniejsze parametry aplikacyjne wyrobów farbiarskich. To zaś procentuje obecnie zwiększonym potencjałem działań B+R, na który to składa się m.in. produkcja bardziej ekologicznych wyrobów, tworzenie farb o zredukowanym poziomie formaldehydu, rozwijanie technologii enkapsulacji, sięganie po surowce odnawialne w produkcji.

Dowodem tego ostatniego mogą być farby wykorzystujące w swej produkcji technologię spoiwa na bazie pozostałości pochodzenia roślinnego. Największą korzyścią dla środowiska jest w tym rozwiązaniu to, iż czerpie się wartość z przepływu resztkowego, wykorzystując surowce z biomasy drugiej generacji. Z pozostałości biomasy z oliwek i słoneczników pozyskuje się czysty olej. Połączenie najlepszych cech różnych olejów jest podstawą dla tej innowacyjnej technologii farb. Produkcja takiego – co najmniej w 96% odnawialnego spoiwa malarskiego – nie odbywa się kosztem gruntów rolnych i produkcji żywności dla ludzi i zwierząt. Biomasa drugiej generacji otrzymywana jest z przerobionych surowców z Europy.

Osobnym przykładem zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych może być ulepszanie wyrobów w oparciu o zdobycze nanotechnologii, która to szeroko wkroczyła w proces produkcji materiałów budowlanych. Systemy do wykańczania elewacji, a wśród nich farby elewacyjne nanotechnologiczne, są tego potwierdzeniem.

Źródło: https://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/badania-i-rozwoj-wynosza-przemysl-farbiarski-na-wyzszy-poziom