Infolinia 8:00-16:00, pn.-pt.: 799 399 309E-mail: kontakt@programcaparol.pl

Aktualności

04.02.2019
Przegląd rynku

Badania zapachu farb akrylowych

Choć dzisiejsze farby akrylowe są oparte na wodorozcieńczalnych dyspersjach i dużo bezpieczniejsze dla zdrowia niż dostępne wcześniej produkty, wciąż w ich składzie znajdują się pewne ilości lotnych substancji, wywołujących nieprzyjemny zapach. Zespół badawczy z Instytutu Fraunhofera Inżynierii Procesowej i Opakowaniowej (Fraunhofer IVV) po raz pierwszy opisał zapach farb akrylowych oraz zidentyfikował powodujące go szkodliwe związki.


Nieprzyjemny zapach, jaki niekiedy wydają farby akrylowe, to wina lotnych związków organicznych. Są to związki na bazie węgla, które łatwo odparowują i przechodzą w stan gazowy nawet w temperaturach pokojowych.

Dzisiejsze farby akrylowe, w odróżnieniu od wcześniej sprzedawanych produktów, są oparte na dyspersjach wodorozcieńczalnych. Dzięki temu zawierają mniej LZO i są uważane za względnie bezpieczne. Mimo tych technologicznych udoskonaleń jednak lotne substancje nie zostały całkowicie wyeliminowane i wciąż mogą szkodliwie oddziaływać na nasze zdrowie.

Benzen i węglowodory aromatyczne

Dlatego też Instytut Fraunhofera IVV postanowił przyjrzeć się bliżej lotnym związkom wciąż występującym w składzie farb akrylowych. W badaniu wykorzystano sześć farb dostępnych obecnie w sprzedaży na rynku.

Zapach wywołują przede wszystkim pochodne benzenu. Odpowiedzialne za niego, zidentyfikowane przez badaczy związki to przede wszystkim styren, etylobenzen, izopropylobenzen, sec-butylobenzen oraz propylobenzen. Prócz tego wymieniono policykliczne aromatyczne węglowodory takie jak pochodne naftalenu, indanu oraz tetraliny.

Unikać w składzie farby

Badania nad lotnymi substancjami w farbach akrylowych prowadził zespół prof. Andrei Büttner, wicedyrektorki Fraunhofer IVV. Za prace badawcze oraz publikację artykułu, który ukazał się w listopadzie 2018, odpowiedzialny był przede wszystkim Patrick Bauer.

Jak mówi naukowiec, wykryte w badanych farbach związki, takie jak pochodne benzenu, policykliczne związki aromatyczne oraz wywołujące zapach akrylany są nie tylko kłopotliwe przy aplikacji i użytkowaniu farb, ale i szkodliwe dla zdrowia. Dlatego powinno się ich unikać w składzie farb akrylowych, a rozpuszczalniki i inne substancje w składzie produktu powinny być bardziej starannie dobierane.

Źródło: Fraunhofer Institute
Źródło: http://www.rynekfarb.pl/instytut-fraunhofera-bada-zapach-farb-akrylowych/